Over de balie te Luik-Hoei

Le Barreau de Liège-Huy est actuellement composé de 1054 avocat(e)s : 866 avocat(e)s inscrits au tableau de l'Ordre, un avocat Communautaire et 187 avocat(e)s stagiaires.

Il compte également 256 avocat(e)s honoraires (titre honorifique accordé à d'anciens avocats qui n'exercent plus la profession d'avocat).

Directory met advocaten

Uitgebreid zoeken

Rechtsbijstand

Een advocaat van wacht verzorgt een korte raadpleging: dat is het eerste advies. Het eerste advies blijft beperkt tot het meedelen van eenvoudige juridische informatie en wordt gegeven tijdens de algemene of gespecialiseerde wachtdienst (jeugdrecht, verblijfsrecht, sociale hulp, recht op huisvesting, consumentenrecht)

 

Nieuws

 
Opstalrecht en ontbinding vennootschap: liquidatiedividend of niet?

Aanleiding tot dit artikel is een recent vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge van 15.05.2023 (rol nr 21/2976/A). Alhoewel dit vonnis teruggaat op een specifiek feitenmateriaal, doet het vonnis de vraag stellen welke fiscale aspecten er om de hoek komen kijken bij de beëindiging van het opstalrecht in het kader van de vereffening van vennootschap.

De vennootschap als opstalgever – geen liquidatiedividend
Het feitenrelaas

 
Meldingsplicht voor ondernemingen die algemeen verhoudingsgetal toepassen

Gemengde belastingplichtigen dienen steeds hun recht op aftrek voor hun inkomende steeds te beperken. Dit kunnen zij op basis van het algemeen verhoudingsgetal, of via het werkelijk gebruik. Sinds 2023 moeten belastingplichtigen die hun recht op aftrek willen uitoefenen via het werkelijk gebruik, hiervan een voorafgaande melding doen (zie voorgaand artikel). Vanaf 2024 wordt de voorgaande kennisgeving echter uitgebreid tot gemengde belastingplichtigen die het algemeen verhoudingsgetal toepassen.

Wat is het algemeen verhoudingsgetal?

 
Cassatie spreekt zich uit over gesplitste realisatie vastgoedproject en btw-misbruik

In een eerder artikel kwam naar aanleiding van het Promo 54 arrest van het Hof van Justitie van 9 maart 2023 de vraag aan bod onder welke voorwaarden de verkoop van een gerenoveerd pand met btw kan dan wel moet verkocht worden. Slotsom van dit verhaal was dat een vernieuwbouw voor de btw een nieuwbouw uitmaakt als een gebouw veranderingen van betekenis heeft ondergaan die bedoeld zijn om het gebruik ervan te wijzigingen of om de omstandigheden waaronder het wordt betrokken ingrijpend aan te passen.